< vorige pagina
Jubilea

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2015 van het koor werden Piet Koopmans en Adri Nekeman gehuldigd voor hun respectievelijk 50 jarig en 40 jarig jubileum als lid van het Meppeler Mannenkoor.
Zij werden gelauwerd door Jan Zijlstra die hen namens het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV) toesprak.
 
   
   
 


 

Bert Hoevenberg - webdesign