< vorige pagina
Meppeler Mannenkoor: Samen onderweg naar nieuwe doelen

19-04-2016
'Weet welk koor je wilt zijn en waar je met zijn allen naar toe wilt. Om vitaal te blijven, doet elk koor er verstandig aan zich een doel te stellen,' spreekt de nieuwe dirigent van het Meppeler Mannenkoor uit veertig jaar ervaring.


Roelof Bosma (64) staat sinds oktober 2015 voor het jubilerende mannenkoor uit Meppel. De gedreven koordirigent uit Hoogeveen valt met zijn neus in de boter, wat betreft doelen stellen. De Meppeler koorzangers bereiden zich serieus voor op de concertreis naar Most (TsjechiŽ, 21-25 april) en het jubileumconcert op 23 oktober. Het Meppeler Mannenkoor viert dit jaar zijn 90e verjaardag.

Roelof Bosma - geboren en opgegroeid in Tweede ExlooŽrmond - stuwde met zijn enthousiasme menig christelijke gemengd koor in de regio op naar een hoger niveau. Daarnaast dirigeert Bosma in de provincie hoog aangeschreven projectkoren als het Collegium Vocale Drenthe en het Drents Omroepkoor. En toch kenden Roelof Bosma en het Meppeler Mannenkoor elkaar tot voor een half jaar geleden niet. 'Koren sluiten zich aan bij de christelijke ůf de algemene zangbond. Die scheiding is behoorlijk strikt. Je komt elkaar op concoursen of koorfestivals niet snel tegen,' verklaart MMK-voorzitter Hans Meijering. Maar goed dus dat Bosma toe was aan een nieuwe uitdaging en reageerde op de op internet verschenen vacature 'Meppeler Mannenkoor zoekt dirigent'.
 
   

Roelof Bosma dirigeert het Meppeler Mannenkoor. Mannes Hofsink (achter de vleugel) werd onlangs aangetrokken als vaste begeleider.


Wennen
'In het begin was het natuurlijk even wennen aan elkaar,' vertelt secretaris Bert Robbe over de eerste ervaringen met Bosma, 'maar ondertussen is het niet meer te merken dat wij het eerste mannenkoor onder zijn leiding zijn. We hebben elkaar gevonden in het repertoire.' Bosma verdiepte zich in de mannenkoormuziek en toonde zich een gretige student.

'De werken van klassieke componisten kende ik wel. Bij het voor mannenkoren en mannenstemmen geschreven stukken, ging er een wereld voor me open,' aldus Bosma. De aanstelling van de nieuwe dirigent was voor het Meppeler Mannenkoor ook het moment om het in negentig jaren opgebouwde repertoire van vierhonderd koorwerken eens kritisch door te ploegen.

Welke muziek past nog bij het Meppeler Mannenkoor en vooral: wat willen de koorleden zelf het liefst zingen? De muziekcommissie vroeg alle vijfendertig koorleden hun vijf favoriete nummers uit het MMK-repertoire op te geven. Daaruit ontstond een voorkeurslijst van zeventig werken waarmee het MMK verder wil. 'We kijken historisch terug met klassieke werken en de vertrouwde mannenkoorstukken. We voegen daar nieuw repertoire aan toe, ook hedendaagse muziek. Hier en daar verrassende keuzes,' laten de dirigent en bestuursleden daarover los.

Het Meppeler Mannenkoor richt zich op meerdere concerten in het jaar en wil daarom zijn kwaliteit handhaven en verhogen. 'De mooie klassieke toon van het Meppeler Mannenkoor wil ik behouden, we blijven a capella zingen,' belooft Bosma. 'De vier stemgroepen en stemkleuren zijn prima vertegenwoordigd. Er kwamen al wat jongere koorzangers bij en wie weet zorgt een opgefrist repertoire en minder statische optredens voor nog wat meer ledenaanwas,' hopen dirigent en bestuur.

Potentie
Het mannenkoor heeft volgens Roelof Bosma de potentie om te groeien. 'Ik ben prestatiegericht. We moeten vooruitgang willen boeken, anders vind ik er niet zoveel aan. Dus ik zit er bovenop,' schetst Bosma zichzelf als muzikaal leider. 'De teksten en de muziek moet je kennen om goed te repeteren in het koor. De muziekcommissie zorgt voor de mp3-bestandje op een usb-stick. Thuis studeren is steeds gemakkelijker. Je moet er alleen zelf nog de tijd voor nemen natuurlijk. Ik durf duidelijk te zijn als het niet klinkt zoals het kan klinken. Dat moet je kunnen zeggen. We gaan immers allemaal voor een mooie koorklank en willen graag beter worden. Ik heb sommige zangers een andere plek gegeven in het koor. Dat wordt geaccepteerd als je uitlegt waarom. Als dirigent ben ik een geduldig man.'

Onderweg
In Musica Vocalis, het verenigingsgebouw aan de Oosterboerweg, repeteerde het Meppeler Mannenkoor, behalve op donderdagavond onlangs ook op zaterdagmorgen. De koorleden repeteren extra voor hun concert in Most op 23 april. Roelof Bosma verheugt zich op de concertreis naar de TsjechiŽ. Niet alleen op het optreden, maar zeker ook op de gesprekken en de saamhorigheid in de bus. Bosma: 'Onderweg leer je mensen beter en op een andere manier kennen. Wat ik nu al zie is een fijne club. Mannen met veel verschillende achtergronden, maar met dezelfde liefhebberij: Zingen in het Meppeler Mannenkoor.'
 
   

Foto en tekst: Jansen & Tekst

   

Bert Hoevenberg - webdesign