< vorige pagina
Het Meppeler Mannenkoor maakte van 21 tot 25 april 2016 een geslaagde concertreis naar Most

In de zomer van 2015 benaderde het Meppeler Mannenkoor het bestuur van de Stedenband Meppel-Most met de vraag of het koor in het kader van het 90-jarig jubileum in 2016 een concertreis naar Most kon maken. Dat idee werd verder uitgewerkt en het resulteerde in een bijzonder goede samenwerking tussen Stedenband en Mannenkoor, waarbij het programma gezamenlijk tot in de finesses werd voorbereid. Naast het geven van een concert waren in het programma ook dagtrips naar Karlovy Vary, het bekende kuuroord en centrum van de glasindustrie in TsjechiŽ en de hoofdstad Praag opgenomen.
 
   

Twee bestuursleden van de stichting Stedenband Meppel-Most, organist Mannes Hofsink en wethouder Henk ten Hulscher maakten de reis mee, evenals de partners van de meeste deelnemers.

Hoogtepunt van de reis was een concert in de kerk van Most, een van de weinige overblijfselen van de oude stad die destijds onder het communistische bewind moest wijken voor de bruinkoolwinning. De kerk werd ooit over een afstand van 800 meter in zijn geheel verplaatst en ligt nu op een prominente plaats even buiten de nieuwe stad Most. Het Meppeler Mannenkoor bracht voor een volle kerk onder leiding van de nieuwe dirigent Roelof Bosma een uitstekend en gevarieerd programma. In totaal werd het publiek getrakteerd op twaalf nummers, waaronder 'Take me home, country roads' van John Denver, 'Mala Moja', een traditional uit KroatiŽ en 'An evening pastorale' van Wilfred Shaw.


Al ver voor de concertreis was contact gelegd met het mannenkoor PSSU uit Most. Dit koor is door Tsjechische leraren in 1923 opgericht en vanaf 1948 stond het lidmaatschap ook open voor niet-onderwijsgevenden. Het koor had ooit negentig actieve leden, maar door allerlei oorzaken is het ledental op dit moment teruggelopen tot tien. Met versterking van een aantal projectzangers was het koor in staat een deel van het programma te vullen. Men bracht zes nummers die stuk voor stuk zeer in de smaak vielen. Samen met het Meppeler Mannenkoor bracht PSSU nog een drietal Tsjechische nummers.

De nog overgebleven leden van PSSU waren eigenlijk al tot het besluit gekomen dat het concert in de kerk van Most het laatste optreden zou zijn. Tijdens de nazit bleek hoeveel moeite de leden van PSSU hebben met het besluit het koor op te heffen. Al snel spraken vertegenwoordigers van het Meppeler Mannenkoor en de Stedenband over een mogelijk optreden van PSSU in Meppel in de samenstelling zoals tijdens het concert. De stichting Meppeler Muziekfestival zegde onmiddellijk toe een plaats te zullen inruimen voor PSSU tijdens het eerstvolgende muziekfestival op 12 en 13 mei 2017.

Het concert in de kerk van Most bestond niet alleen uit vocale, maar ook uit instrumentale bijdragen. De meegereisde Meppeler organist Mannes Hofsink vertolkte op het schitterende kerkorgel een magistrale uitvoering van Bach's Toccata en Fuga in d-moll. Een minutenlang applaus viel hem ten deel. Eťn van de Tsjechische contactpersonen van de Stedenband, zelf al vele jaren actief in de muziek, verklaarde dat hij het orgel in Most nog nooit zo goed had horen bespelen als op deze avond. Daarnaast voerde Hofsink samen met het kamerorkest 'Gassmanna' het eerste deel uit van het 'Concert voor orgel & strijkorkest' van de Meppeler organist en componist Nico Verrips. Een mooie, maar ook lastige compositie, die prima uit de verf kwam.


Muziekfestival
De bestuursleden van de Stichting Stedenband maakten van hun aanwezigheid in Most gebruik door gesprekken te voeren met het gemeentebestuur van Most en met vertegenwoordigers van verschillende scholen. Wethouder Henk ten Hulscher toonde zich aan het eind van de concertreis een trots en tevreden man. 'Ik ben onder de indruk van de prestaties van het Meppeler Mannenkoor en van Mannes Hofsink', zo verklaarde hij, 'ik hoop ook dat het lukt de leden van PSSU tijdens het Muziekfestival in 2017 naar Meppel te halen. Ik heb de meeste gesprekken van de Stedenband kunnen meemaken en daardoor heeft de band tussen Meppel en Most voor mij meer inhoud gekregen. Ik vond het een zeer geslaagde concertreis'.
De leden van het Meppeler Mannenkoor zijn dat laatste zondermeer met de wethouder eens. Deze concertreis paste zeer goed in de reeks activiteiten die het jubilerende koor in 2016 ontplooit.
 
   

Bron: Meppeler Courant

   

Bert Hoevenberg - webdesign